Fördelar med yoga

FÖRDELAR MED YOGA

Yogan har olika fördelar i olika åldrar barnen befinner sig i och därför delas passen upp i de grupper ni ser nedan.

De små barnen har sina fördelar av att yoga medans de åldra har andra, men det alla får med sig är tekniker för att klara av att hantera vår vardag med allt mer intryck. Det finns ett ständigt informationsflöde som fyller våran intryckskvot snabbare och snabbare. Återhämtning blir viktigare och viktigare och här är yogan en stor funktion.

YOGA FÖR

UNDOM/TONÅRING 12-17 ÅR

Tonåren är en turbulent tid med kroppsliga förändringar, försöka hitta sig själv, krav på att prestera i skola och idrotter. Man börjar göra sig självständig och slå sig fri från sina föräldrar. Det är saker som alltid funnits hos tonåringar i alla år, men kraven över hur vi ska se ut och vara ökar inte minst med sociala medier. Yogan har många fördelar och behoven från olika individer varierar. Vi lär andningstekniker, gör flöden med positioner/asanas som bygger en stark kropp och lägger mer tid på avslappning här än för de lägre åldrarna. Vissa perioder är intensivare än andra och återhämtningen är viktig. Kropp och hjärna utvecklas samtidigt som skolan kräver mycket. Yogan erbjuder massa möjligheter för tonåringen. Under ett yogapass erbjuds andningsövningar, fysiska, stärkande positioner och avslappning.

Lite saker som händer i tonåren:

Har vi lata tonåringar som sover halva dagarna när de har möjligheten?

Melatonin och seratonin som styr när vi blir trötta respektive pigga förändras under tonåren. Det betyder att de blir trötta senare men behöver också sova längre på morgonen. Att behöva gå upp tidigt till skolan även om kroppen säger att den behöver mer sömn sliter på kroppen och de missar viktig tid för återhämtning. Att veta om detta får oss kanske att respektera deras sömnbehov lite mer.

 

Hjärnan är inte helt utvecklad förrän i 25-års åldern. Det sista som utvecklas är frontalloben där konsekvenstänket hanteras. Hjärnan är också väldig mottaglig för snabba belöningar vilket gör att många ungdomar kan fatta felaktiga beslut och kan råka illa ut om man är osäker i sig själv.

 

Många påverkas mycket av andra och det är mycket pga att man inte riktigt vet vem man är. Tonåringen är mellan att vara barn och vuxen och det kan vara svårt att veta vart man står. Det är lätt att påverkas av kompisar och inte minst sociala medier. Sociala medier sätter stor press på tonåringen med hur man ska se ut, vad man ska göra och hur man ska vara. Det är inte lätt att leva upp till allt som verkar så perfekt. Det är lätt att de sätter för stora krav och för stor press på sig själva.

 

Vad yoga kan göra:

Yogan kräver fokus för att göra positionerna vilket ökar kroppskännedomen. Varje pass börjar med andningsövning som gör att man får möjlighet att koncentrera sig på insidan och tankar som far genom huvudet och också hur man kan påverka hur kroppen beter sig genom andningen.

Prestationen och kraven på tonåringen släpps i yogan och de får känna att de duger precis som de är. Alla har olika förutsättningar i kroppen från början och det är ingen ide att jämföra sig med någon annan i yogan.

 

Vad tror jag:

Min personliga tro är att genom ökad självkänsla så stärker vi tonåringen för att lättare hantera krav, intryck etc vilket kan motverka psykisk ohälsa. I begreppet psykisk ohälsa lägger jag att man kan må dåligt för att man känner att man inte duger, att man mår dåligt över hur man ser ut, att man ställer för höga krav på sig själv för att på något sätt bevisa att man duger vilket är sanning för många tonåringar idag.

YOGA FÖR BARN

7-11 ÅR

Prestationsfri glädjerörelse. Idag deltar våra barn i många idrotter som är prestationsbaserade, de kan uppleva krav i skolan av att de ska prestera bra och vara duktiga. Här utövar de yogarörelser helt för sin egen skull utan tävlingsmoment. Alla barn är bra på något och de får de möjlighet att känna på i yogan. Genom övningarna stärker barnen sin motorik, balans och styrka samt får genom det en större kroppsmedvetenhet. Många av barnen i denna ålder reflekterar redan nu över mediers bilder över hur idealet ser ut vilket även kan sätta stor stress på dem. Yogan lär barnen att känna av och lyssna på sina kroppar. Avslappning och andningsövningar ger dem verktyg till att hantera vardagen och alla intryck den för med sig. Återhämtning är viktigt för att klara av att ta igen sig efter intensiva perioder.

 

 

Copyright @ All Rights Reserved